J2.Team tổng hợp link download Windows gốc từ Microsoft, bao gồm: Windows XP, Windowns Vista, Windows 7, Windows 8 và Windown 10 các phiên bản, tốc độ download nhanh, không có quảng cáo.

Windows XP:

Windows XP 32-bit

 Windows XP 32-bit

Windows XP 64-bit

 Windows XP 64-bit

Windows Vista:

Windows Vista with Service Pack 2 - Multiple

Windows Vista with Service Pack 2 - Multiple 32-bit

 Windows Vista with Service Pack 2 - Multiple 32-bit

Windows Vista with Service Pack 2 - Multiple 64-bit

 Windows Vista with Service Pack 2 - Multiple 64-bit

Windows 7:

Windows 7 Thin PC 32-bit

 Windows 7 Thin PC 32-bit

Windows 7 Starter 32-bit

 Windows 7 Starter 32-bit

Windows 7 Home Basic 32-bit

 Windows 7 Home Basic 32-bit

Windows 7 Home Premium 32-bit

 Windows 7 Home Premium 32-bit

Windows 7 Home Premium 64-bit

 Windows 7 Home Premium 64-bit

Windows 7 Pro 32-bit

 Windows 7 Pro 32-bit

Windows 7 Pro 64-bit

 Windows 7 Pro 64-bit

Windows 7 Ultimate 32-bit

 Windows 7 Ultimate 32-bit

Windows 7 Ultimate 64-bit

 Windows 7 Ultimate 64-bit

Windows 7 Enter 32-bit

 Windows 7 Enter 32-bit

Windows 7 Enter 64-bit

 Windows 7 Enter 64-bit

Windows 8:

Windows 8 Pro + Home

Windows 8 Pro + Home 32-bit
 Windows 8 Pro + Home 32-bit

Đang tiếp tục cập nhật ....

Thêm nhận xét

Mới hơn Cũ hơn